Представяне на научни теми за деца във формата „Професия под лупа“ в ОКИ НОДЦ МУЗЕЙКО

Преподавателят по палеонтология, стратиграфия и таксономия гл. ас д-р Дочо Дочев от ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ е научен консултант и е част от Научния борд на ОКИ НОДЦ МУЗЕЙКО, София още от неговото създаване. В тази връзка той на няколко пъти участва във формата „Професия под лупа“, който е насочен към деца над 8 годишна възраст, като целта на формата е да срещне децата с професионалисти, работещи в дадена сфера на науката. На 11.03 д-р Дочев отново по един популярен и забавен начин представи професията на палеонтолога – какво представлява тази професия, къде трябва да се учи, за да се стане палеонтолог (ГГФ на СУ 😊), с какви специални инструменти работи един палеонтолог. Чрез интерактивна презентация и истински вкаменелости малките зрители се опитаха да разпознаят от какви животни са донесените от д-р Дочо Дочев фосили и как се изглеждали животните или растенията, на които са принадлежали, преди да се вкаменят и къде могат да се намерят вкаменелости в природата.