Проекти

МОН – Фонд „Научни изследвания”, ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019, № КП-06-Н34 / 5, 05.12.2019 г.
Проект „Изследване на съдържанието на общите характеристики на летливи токсични вещества във въглища и пепели от топлоелектрически централи” 2019-2023. Финансиране: 120 000 лв.
Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Костова-Динева, irenko@gea.uni-sofia.bg 
Участници от ГГФ: доц. д.р Никола Ботушаров, гл. ас. Ралица Събева, д-р Деница Апостолова, докторант Яна Кънчева, студент магистър Росица Пехливанова, студент магистър Александър Караколев.
ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ,
2018 № КП-06-Австрия-1 / 06.08.2019 г.
Проект „Изследване на органично вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини – Антарктида и Централна Европа” 2019-2021 Финансиране: 40 000 лв.
Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Костова-Динева, irenko@gea.uni-sofia.bg 
Участници от ГГФ: доц. д.р Никола Ботушаров, гл. ас. Ралица Събева, гл. ас. Данаил Йовчев, д-р Деница Апостолова, студент магистър Росица Пехливанова
МОН – Фонд „Научни изследвания”, ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016, ДН 04/9 от 18.12.2016 г
Проект „Термохроноложка еволюция на горнокредните порфирно-епитермални системи в Панагюрския сегмент на Централно Средногорие“, 2016-2020
Ръководител на проекта: гл. ас. Елеонора Балканска, balkanska@gea.uni-sofia.bg 
За повече информацияCBGA Conference, 2017, Salzburg, Austria , Geosciences 2017, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2018, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2019, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2019, Sofia, Bulgaria – 2