Проф. д-р Полина Павлишина е избрана за член на Международната Комисия по Кредна Стратиграфия

Проф. д-р Полина Павлишина е избрана за член на Международната Комисия по Кредна Стратиграфия (ISCS, part of the International Commission on Stratigraphy) в новия мандат 2024–2028 г. Международната Комисия по Стратиграфия е най-авторитетния орган, отговарящ за поделенията на Международната Стратиграфска Прочетете повече …

Фотоизложба „60 години ГГФ – Специалност Геология – студенти, преподаватели, служители“

На 7.11.2023 г. от 10:00 часа в Централното фоайе на Ректората ще бъде открита изложба, посветена на специалност „Геология“ през последните 60 години като част от Геолого-географски факултет. Събитието е част от инициативите, посветени на 60 годишнината от създаването на Прочетете повече …

Международната конференция “Advances in geosciences for smart transformation” се проведе в Геолого-географски факултет

Между 4 и 7 октомври в Геолого-географски факултет, по случай 60-годишнината му, се проведе международна конференция “Advances in geosciences for smart transformation”. Сесия “Geology and Geomorphology” се състоя в Зала 2 на Ректората на 5 и 6 октомври, в която Прочетете повече …

Представяне на научни теми за деца във формата „Професия под лупа“ в ОКИ НОДЦ МУЗЕЙКО

Преподавателят по палеонтология, стратиграфия и таксономия гл. ас д-р Дочо Дочев от ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“ е научен консултант и е част от Научния борд на ОКИ НОДЦ МУЗЕЙКО, София още от неговото създаване. В тази връзка той Прочетете повече …