Докторанти

Ева Мариновска

Ева Мариновска, докторант

Нефтена геология
evichka_@abv.bg

Ръководител: доц. Никола Ботушаров