Конкурс за детска рисунка на тема „Земята и аз“

Геолого-географски факултет обявява конкурс за детска рисунка по повод 60 години от създаването си.