Дни на отворените врати в специалност Геология

На 23 и 24 февруари специалност Геология проведе Дни на отворените врати като част от събитията по случай 60 години от създаването на Геолого-географски факултет. Музейните сбирки и лабораториите на специалност Геология бяха посетени от студенти III и IV курс, специалност География, технологии и предприемачество от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, учени от Геологически институт на БАН, както и студенти от СУ.