Ден на Антарктика в Геолого-географски факултет

На 11.04.2023 г. ще се проведе ден на Антарктика като част от събитията, посветени на 60 години от създаването на Геолого-географски факултет.