Геолого-географски факултет организира международна конференция по повод 60 години от създаването си

https://conference.gea.uni-sofia.bg/