Специална грамота на церемонията „Студент на годината“ получи докторантката Ева Мариновска от катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“