Международната конференция “Advances in geosciences for smart transformation” се проведе в Геолого-географски факултет

Между 4 и 7 октомври в Геолого-географски факултет, по случай 60-годишнината му, се проведе международна конференция “Advances in geosciences for smart transformation”.

Сесия “Geology and Geomorphology” се състоя в Зала 2 на Ректората на 5 и 6 октомври, в която участваха преподаватели от ГГФ, както и учени от Факултета по химия и фармация на СУ, Геологическия институт на БАН, Националния музей „Земята и хората“ и Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН.