Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ се сдоби с нов микроскоп ZEISS Axioscope

Катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива - микроскоп ZEISS Axioscope

Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ се сдоби с нов микроскоп ZEISS Axioscope, закупен по проект „Късноалпийска тектонска еволюция на Родопския метаморфен комплекс и последователност на екстензионни и компресионни събития след средата на късния еоцен“ с ръководител доц. Невен Георгиев. Прочетете повече …