Покана за публични лекции на доц. Елена Христова: „Атмосферни аерозоли – видове, състав и влияние върху климата и здравето на човека“ и доц. Ления Гонсалвеш-Мусакова: „Анализ на полициклични ароматни въглеводороди в атмосферен аерозол“

На 26 май 2022 г. от 13.00 часа в Огледална конферентната зала на Софийския университет ще се състоят публични лекции на доц. Елена Христова и доц. Ления Гонсалвеш-Мусакова.

Доц. д-р Елена Христова е ръководител сектор „Радиометрични измервания и химия на валежите“ и ръководител на „Лабораторията по химия на валежите“ в департамент „Метеорология“ към Националния институт по метеорология и хидрология. Темата на лекцията на доц. Христова е „Атмосферни аерозоли – видове, състав и влияние върху климата и здравето на човека“.

Ления Гонсалвеш-Мусакова е доцент в направление „Химически науки“ по научна специалност „Аналитична химия в катедра „Химия“ на Факултет по природни науки на Университета “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и е ръководител на Централната научноизследователска лаборатория към Университета. Темата на лекцията, която доц. Гонсалвеш-Мусакова ще представи е Анализ на полициклични ароматни въглеводороди в атмосферен аерозол“.

Събитието се организира от проф. Ирена Костова-Динева от Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ на Геолого-географския факултет на Алма матер.

Повече информация за лекторите можете да видите ТУК.