Стратиграфия

Целта на курса е да запознае студентите с принципите и методите на стратиграфията, основите на стратиграфската номенклатура и класификация, и видовете стратиграфски единици.

Курсът подготвя студентите теоретично и методично за всички основни дисциплини, които разглеждат геоложките процеси, явления и структури в пространствено-времеви аспект: теренна геология, регионална геология, геология на България и др.

Курсът се води във 2 курс (II семестър) от доц. Дочо Дочев.