Допълнителни данни за трусовете, граничен район Турция-Сирия, 2023

Теренни снимки

Източник: Cengiz Zabcı

На 9-ти бяха публикувани първите UAV снимки на същия район, забележете неравномерното разкъсване на повърхността.

Cengiz Zabcı @Twitter

~ 3.5 m транслация при Şekeroba. Източник: H. Serdar Akyüz @Twitter

Източник: Zeliş@Twitter

 

Генериран от UAV DSM, източник: Cengiz Zabcı @Twitter

Обработени данни от сателитни системи

Радарни и сателитни снимки

Pressure ridges (точен превод няма, това са удължени, позитивни релефни форми, формирани в участъци на компресия по отседни зони)

Източник: https://www.sanandreasfault.org/Information.html

Документиран с дрон случай на pressure ridge, по Korhan Erturaç

Повърхностни разкъсвания и движения на блокове, оценени на базата на анализ на сателитни и радарни снимки. Източник: USGS Earthquakes

Оценка на промените на повърхността (change detection), реализирана на базата на анализ на сателитни (ALOS2) и радарни снимки направени 2 дена след труса. На сайта на EOS има папка с данни за района на трусовете. Източник: EOS Remote Sensing

Друга информация идва от обработката на детайлните изображения от Planet.

Сателитните изображения са обработени с метода pixel tracking, и индикират продължение на засегнатия от премествания район далеч на юг. Според Dr. Chris Milliner, преместванията варират от 2 до 4 метра. Източник: Dr Milner.

Карти с епицентрите на трусовете

Източник: Onur Tan. От коментарите в twitter: Looks pretty complex. But may help explain why the big one wasn’t on the main trace.