Отличие за проф. д-р Николай Бонев за най-успешен проект към Фонд „Научни изследвания“, отчетен през 2023 г.

На 23 април в Големия салон на БАН бяха представени най-успешните проекти на Фонд „Научни изследвания“, отчетени през 2023 г. В направление Науки за Земята един от двата отличени проекта е на тема „Изотопно проследяване на прилепени дъгови/заддъгови системи в най-вътрешния Еленидно-Балканиден ороген (Сърбо-Македонски и Родопски терени)“ с ръководител проф. д-р Николай Бонев от катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ на Геолого-географски факултет, СУ.

Грамота на ръководителя на проекта бе връчена от проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН), член на Изпълнителното бюро на Фонда.

Поздравления за проф. Николай Бонев и пожелания за вдъхновение и още много успешно реализирани проекти!