Изучаване на промените на Земната повърхност и син-сеизмичните деформации

Съществуват много начини за установяване движенията на земната повърхност. Класическите методи за геодезични, като в наши дни наземните методи са основно с използването на Глобалната навигационна система (погрешно наричана днес GPS). Широко приложение намират сателитните методи. Едни от тях използват снимки във видимата част на спектъра, но при тях главен недостатък е възможното присъствие на облаци. Използването на радарни снимки решава този проблем и в последно време методите за обработка на такива снимки се развиват много бурно.

Радарни сателитни заснемания и тяхното приложение за изследване на промените на Земната повърхност

Статията в Wikipedia | Описанието в сайта на USGS |

InSAR (Радар с интерферометрична синтетична апертура) е техника за картографиране на деформацията на земната повърхностс помощта на радарни изображения, които са събрани от орбитални сателити. За разлика от видимата или инфрачервената светлина, радарните вълни проникват през облаците и са еднакво ефективни в тъмната част на денонощието. Така че с InSAR е възможно да се проследи деформацията на земята дори при лошо време и през нощта.

Две радарни изображения на една и съща област, които са били събрани по различно време от подобни гледни точки в космоса, могат да бъдат сравнени едно с друго.

Източник: NASA

Всяко движение на земната повърхност към или от спътника може да бъде измерено и изобразено като „картина“ – не на самата повърхност, а на това колко повърхността се е преместила (деформирала) през времето между изображенията. Изображенията се предоставят от космически агенции в Япония, Корея, Европа и САЩ.

InSAR значително разширява способността на учените да наблюдават свлачища, последствия от земетръси, вулкани, защото за разлика от други техники, които разчитат на измервания в няколко точки, InSAR създава карта на деформацията на земята, която покрива много голяма пространствена област с точност до сантиметър. Тази техника е особено полезна при отдалечени, трудни за достъп места, където опасните условия предотвратяват или ограничават наземното наблюдение.

Източник

Конкретни данни за земетръсите

Едни от първите резултати публикува Dr. Chris Milliner, на базата на снимка във видимия спектър на Sentinel-2 и радарна на японския сателит ALOS-2.

Източник: Twitter

От 14 февруари, по данни на https://aria.jpl.nasa.gov, източник

Данни и от наземните станции

В засегнатата от трусовете зона има не малко постоянни станции, които записват с висока точност позицията. Това става чрез обработката на сигнали от Глобалната навигационна система.

За труса М 7.8. Данни на USGS.

За труса М 7.6. Данни на USGS.

По данни на EMSC.

Визуалното представяне на Reuters е много добро.