Отбелязване на 60 години от основаването на ГГФ със серия от лекции в Национален природонаучен музей

Със серия научнопопулярни лекции на палеонтологични теми на 20 януари 2023 Националният природонаучен музей при БАН се включи в разнообразната програма, посветена на 60 години от основаването на Геолого-географския факултет на Софийския университет. Модератор на събитието беше гл. ас. д-р Дочо Дочев от катедра Геология, палеотнология и изкопаеми горива.

Директорът на музея, проф. Павел Стоев поднесе официално приветствие към участниците и към декана на Геолого-географския факултет на Софийския университет, проф. Климент Найденов, официален гост на събитието.

Д-р Пламен Андреев, палеонтолог в Qujing Normal University, Китай се включи онлайн, за да разкаже за „Най-старите челюстни гръбначни животни: нови данни от Китай“.

Гл. ас. д-р Латинка Христова, палеонтолог в отдел „Палеонтология и минералогия“ на НПМ–БАН представи изследванията си върху „Късномиоценската хипарионова фауна на България“.

Темата „Динозаврите в България: значение и история на изследванията“ представи Владимир Николов, докторант в НПМ–БАН.