Практика по Геология на България и структурна геология

Практиката по Геология на България има за цел да запознае студентите с реалните измерения в естествени разкрития на терена на вече представените им в теоретичния курс представи за принципите и методите на тектонската подялба на България, характера на границите между първоразредните и от по-нисък порядък тектонски единици, за вътрешния строеж на единиците като литоложки последователности (представителни разрези на отделните системи, фациалните им различия, латералните взаимоотношения, възраст, дебелина, архитектура и др.), време, последователност и стил на деформация, тектонска позиция, регионални аспекти и др. Практиката предоставя възможност за по-регионален поглед върху геологията на България и обвръзка на теоретичните и теренни данни за геоложката еволюция чрез наблюдение на най-важните разкрития на скални последователности, тектонски граници и структурни зони.

Галерия: Практика по Геология на България и структурна геология

Практика по Геология на България и структурна геология