Практика по Основи на геологията и въведение в картографията

Практиката по Основи на геологията е задължителна и се провежда в края на първи курс. Тя цели да въведе студентите в теренната геоложка работа, да ги запознае с основните скали и структури, както и с методите на работа.

Практиката по Въведение в картографията и дистанционните методи е допълнителна, избираема, след успешно завършена съответната дисциплина в първи курс. Тя се провежда обикновено два пъти по един ден в района на Витоша и Искърския пролом. По време на практиката студентите имат възможност да упражнят уменията си по ориентиране с топографска карта и компас, измерване на структури с геоложки компас, както и да приложат знанията си от завършения курс по Основи на геологията.

Галерия: Практика по Основи на геологията и въведение в картографията

Галерия: Практика по Основи на геологията и въведение в картографията