Основи на геологията

Курсът дава основни знания в областта на геологията. Обекти за изучаване са Земята, нейният вътрешен строеж, химичните и физичните й свойства, минералите и скалите в земната кора, геоложките процеси, изграждащи и променящи земната кора и повърхност, научните хипотези и закономерностите на еволюция на Земята и нейната кора, геоложката роля на човека.

Курсът се води в 1 курс (I семестър) от проф. Николай Бонев.