Crowdsourcing data. Обществено генерирани данни за наводнението във Вършец, юни 2022

Благодарим за участието и споделянето на данни!