Академичен състав

Регионална геология, структурна геология и геотектоника

Янко Герджиков

Проф. д-р Янко Герджиков

Ръководител катедра

Структурна геология | Геотектоника | Регионална геология

Каб. 274
Имейл: janko@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 331

Николай Бонев

Проф. дн Николай Бонев

Структурна геология | Метаморфни комплекси

Каб. 275
Имейл: niki@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 431

Диан Вангелов

Проф. д-р Диан Вангелов

Регионална геология | Фациален анализ | Седиментни басейни

Каб. 276
Имейл: dedo@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 508

Невен Георгиев

Доц. д-р Невен Георгиев

Структурна геология | Геотектоника | Регионална геология

Каб. 274
Имейл: neven@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 331

Елеонора Балканска

Гл. ас. д-р Елеонора Балканска

Структурна геология | Геотектоника

Каб. 283
Имейл: balkanska@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 276

Стратиграфия и палеонтология

Христо Пимпирев

Проф. дн Христо Пимпирев

Стратиграфия | Фациален анализ | Исторична геология | Палеогеография | Геология на Антарктида

Каб. 276
Имейл: polar@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 508

Марин Иванов

Проф. д-р Марин Иванов

Палеонтология | Био-събитийна и секвентна стратиграфия

Каб. 273
Имейл: mivanov@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 278

Полина Павлишина

Проф. д-р Полина Павлишина

Исторична геология | Микропалеонтология | Палинология

Каб. 282
Имейл: polina@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 271

Вяра Идакиева

Доц. д-р Вяра Идакиева

Палеонтология

Каб. 274
Имейл: idakieva@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 331

Дочо Дочев

Доц. д-р Дочо Дочев

Палеонтология | Стратиграфия | Таксономия

Каб. 273
Имейл: dochev@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 278

Изкопаеми горива

Ирена Костова

Проф. д-р Ирена Костова-Динева

Въглищна геология | Органична петрология | Геохимия на горивата

Каб. 283
Имейл: irenko@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 276

Никола Ботушаров

Доц. д-р Никола Ботушаров

Нефтена геология | Моделиране на седиментни басейни

Каб. 69
Имейл: botnd@gea.uni-sofia.bg
Тел.: 02 9308 252