Химична лаборатория по Изкопаеми горива

Лабораторията извършва стандартни анализи за определяне на техническата характеристика на въглищата. Определя се съдържанието на пепел, влага и добив на летливи вещества. Анализира се съдържанието на обща, сулфидна и сулфатна сяра във въглищата. Извършват се също и различни изследвания на пепели от топлоелектрически централи.

Ръководител: Проф. д-р Ирена Костова
Стая 203
Тел.: 02 9308 370

Галерия: Химична лаборатория по Изкопаеми горива

Галерия: Химична лаборатория по Изкопаеми горива